Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cấu hình các trang con không thuận lợi

HI,

Việc cấu hình trang con trên hệ thống không thuận lợi do phải vào phần "kích hoạt chế độ phát triển" để tìm lại trang mình đã tạo ( mà ko có trong trình đơn) để chỉnh sửa hoặc tạo trang con của nó - việc này rất phức tạp và mất time. Ví dụ: Trong menu "sản phẩm" tôi muốn tạo các menu con được gắn với các trang con. Nếu có cách nào khác hoặc phương thức trực quan hơn như tôi biết với odoo là đưa phần quản trị menu này vào quản trị website.

pls help.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Bác thích tạo menu trong Odoo thì bác tự tạo được mà. Mình làm thử minh hoạ nếu bác chưa biết cách:

  1. Kích hoạt chế độ phát triển
  2. Vào Thiết lập > Kỹ thuật > Hành động > Windows Action
  3. Tạo mới một Windows Action với thông tin như hình đính kèm "Selection_028.png"
  4. Vào Thiết lập > Kỹ thuật > Giao diện người sử dụng > Trình đơn (Menu)
  5. Tạo mới một menu với thông tin như hình đính kèm Selection_029.png"
  6. Xong rồi, xem kết quả minh hoạ ở hình đính kèm "Selection_030.png"

Chúc bác enjoy với Odoo ^_^

Cấu hình các trang con không thuận lợi

Cấu hình các trang con không thuận lợi

Cấu hình các trang con không thuận lợi

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Chắc bạn tạo trang và không chọn "Thêm trang vào trình đơn".
Lúc bạn tạo trang thì tạo Trình đơn gắn với nó luôn thì cái trang đó đỡ bị… lạc, dẫn đến việc phải vào backend để tìm lại.
Trong trường hợp muốn quản lý thứ này trong backend (vô cùng kỹ thuật) thì có thể làm theo hướng dẫn của Coffee One.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.