Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cập nhật tỷ lệ đóng bảo hiểm nhà nước

Ảnh đại diện
Thu Lê

Trong quá trình sử dụng phần mềm, tôi có thể chủ động cập nhật tỷ lệ đóng bảo hiểm theo theo quy định Nhà nước (nếu có thay đổi) mà không cần hỗ trợ kỹ thuật từ Nhà triển khai hay không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn,

Việc thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm sẽ tác động đến Hợp đồng lao động của nhân viên cũ và Hợp đồng lao động của nhân viên mới kể từ khi tỷ lệ đóng bảo hiểm mới được áp dụng:

 1. Với những Hợp đồng lao động của nhân viên mới

  1. Để thay đổi những thông tin về bảo hiểm nói riêng hay những thông tin về những khoản đóng góp từ lương theo quy định của Nhà nước nói chung, bạn thực hiện thao tác như sau: Truy cập ứng dụng Bảng lương >> Đóng góp từ lương >> Kiểu đóng góp từ lương


  2. Tại đây bạn có thể nhìn thấy danh sách các Kiểu đóng góp từ lương đang áp dụng với thông tin chi tiết về Tên kiểu đóng góp, đóng góp bởi nhân viên và tỷ lệ đóng góp từ phía nhân viên & công ty

  3. Để tạo mới một Kiểu đóng góp từ lương, bạn ấn vào nút Tạo


  4. Để thay đổi thông tin chi tiết của một Kiểu đóng góp từ lương có sẵn, bạn click vào Kiểu đó và nhấn nút Sửa. Tại đây bạn có thể chỉnh sửa tất cả các trường khả dụng của Kiểu đóng góp bao gồm cả tỷ lệ của Nhân viên và Công ty


  5. Khi tạo Phiếu lương cho những nhân viên mới (kể từ sau ngày tỷ lệ mới được áp dụng), hệ thống sẽ tự động tính toán dựa trên tỷ lệ đóng bảo hiểm mới mà bạn đã chỉnh sửa. Tuy nhiên tỷ lệ đóng bảo hiểm mới này lại không khả dụng với những nhân viên cũ vì còn phụ thuộc vào ngày bắt đầu và ngày kết thúc sẵn có trên Đăng ký đóng góp từ lương của những nhân viên đó

 2. Với những Hợp đồng của nhân viên cũ

  1. Để thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm, bạn thực hiện thao tác như sau: Bảng lương -> Đóng góp từ lương -> Đăng ký đóng góp từ Lương -> Lọc theo tên nhân viên


  2. Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy danh sách các Kiểu đóng góp từ lương của nhân viên đó. Bạn nhấn vào chi tiết một Kiểu đóng góp, sau đó nhấn vào Thay đổi tỷ lệ để thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm


  3. Tại đây, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập ngày bắt đầu áp dụng và tỷ lệ đóng hiểm mới


  4. Hệ thống sẽ ghi nhận lại lịch sử của việc thay đổi thông tin của Kiểu đóng góp từ lương này


  Như vậy, bạn hoàn toàn có thể chủ động thay đổi thông tin về tỷ lệ đóng bảo hiểm bằng những thao tác trên mà không cần sự can thiệp kỹ thuật của Bên triển khai phần mềm


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.