Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cập nhật số lượng đã giao ntn?

Ảnh đại diện
Hà Xuân Hiếu

Vừa rồi em có tạo một báo giá với sản phẩm loại "có thể lưu kho"
Sản phẩm này em đã mua hàng về kho đầy đủ, nhưng khi xuất bán thì không biết cập nhật số lượng đã giao ntn?

Cập nhật số lượng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Đối với hàng hóa không phải kiểu Dịch vụ thì số lượng đã giao trên đơn bán được Odoo tính tự động thông qua số lượng đã giao thực tế ghi nhận bởi phiếu giao hàng (delivery order, ở bên Kho). Bạn không cần theo dõi thủ công nữa.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.