Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Cập nhật danh sách ứng dụng từ trang chủ Odoo vào erpOnline.

Hiện tại mình thấy có một số ứng dụng hay trong trang chủ của Odoo (Khoảng 3000 app), nhưng chưa có mặt trong ERPOnline (chưa đến 300 app).
1. Đề nghị BQT pull thêm các app mới cập nhật vào.
2. Hướng dẫn người dùng cách tự down app từ trang chủ của Odoo và tự cài đặt vào ERPOnline
Ví dụ: Có 2 app mình đang quan tâm mà không biết cập nhật vào như thế nào: "Todo Lists" và "Issue Tracker" app
Thanksss!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Lê Ngọc Ngân wrote:

Hiện tại mình thấy có một số ứng dụng hay trong trang chủ của Odoo (Khoảng 3000 app), nhưng trong ERPOnline chưa đến 300 app.
1. Đề nghị BQT pull thêm các app mới cập nhật vào.
2. Hướng dẫn cách down app từ trang chủ của Odoo và tự cài đặt vào ERPOnline
Ví dụ: Có 2 app mình đang quan tâm mà không biết cập nhật vào như thế nào: "Todo Lists" và "Issue Tracker" app
Thanksss!
1. Hiện ERPOnline đang phát triển chức năng để người dùng tự upload app lên hệ thống của mình. Các app này có thể tải từ trang Odoo hoặc người sử dụng có thể tự viết, hoặc thuê bất kỳ bên thứ 3 nào viết đều OK.
2. Issue tracking đã có sẵn trong ERPOnline. Todo List chỉ tương thích với bản 7.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.