Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

cần hỏi cách tính giá và khai báo nhập hàng về kho

Mình nhập phần định mức nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm, nó gồm những nguyên liệu trong kho, chi phí gia công thêm bên ngoài, nhưng mình không biết cách nhập chi phí gia công vào phần nào. Và mỗi lần mang gia công thì mình mang nhiều sản phẩm đi, vậy cần nhập thế nào cho đúng.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Gia công thuê ngoài thực chất là bạn đi mua dịch vụ bên ngoài. Bạn có thể ghi nhận chi phí này thông qua Purchase.
Để gắn việc thuê ngoài này vào quy trình sản xuất thì có thể sử dụng Routing của MRP để đến công đoạn gia công thì phần mềm sẽ tự đề xuất dịch chuyển bán thành phẩm sang địa điểm nhà thầu phụ. Tham khảo thêm tài liệu về Routing trong MRP của Odoo tại đây: https://viindoo.com/documentation/15.0/vi/applications/supply-chain/manufacturing/operations/manage-subcontracts-in-your-manufacturing-proccess.html


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo
Bài trả lời tốt nhất

có chung câu hỏi, ERP hỗ trợ giúp luôn nhé

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ