Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

cần hỏi cách tính giá và khai báo nhập hàng về kho

Mình nhập phần định mức nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm, nó gồm những nguyên liệu trong kho, chi phí gia công thêm bên ngoài, nhưng mình không biết cách nhập chi phí gia công vào phần nào. Và mỗi lần mang gia công thì mình mang nhiều sản phẩm đi, vậy cần nhập thế nào cho đúng.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Gia công thuê ngoài thực chất là bạn đi mua dịch vụ bên ngoài. Bạn có thể ghi nhận chi phí này thông qua Purchase.
Để gắn việc thuê ngoài này vào quy trình sản xuất thì có thể sử dụng Routing của MRP để đến công đoạn gia công thì phần mềm sẽ tự đề xuất dịch chuyển bán thành phẩm sang địa điểm nhà thầu phụ. Tham khảo thêm tài liệu về Routing trong MRP của Odoo tại đây: https://viindoo.com/documentation/15.0/vi/applications/supply-chain/manufacturing/operations/manage-subcontracts-in-your-manufacturing-proccess.html


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo
Best Answer

có chung câu hỏi, ERP hỗ trợ giúp luôn nhé

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.