Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cần hỗ trợ cài đặt theme

Ảnh đại diện
Bùi Chí Thành

Tôi đã mua odoo theme với giá khá mắc, nhưng phần cài đặt theme không hề dễ dàng, các bạn có thể cài đặt hộ giùm không? (Mặc dù biết điều này coi như share theme rồi :p ).

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Thành Tây viết:

Tôi đã mua odoo theme với giá khá mắc, nhưng phần cài đặt theme không hề dễ dàng, các bạn có thể cài đặt hộ giùm không? (Mặc dù biết điều này coi như share theme rồi :p ).

Nếu bạn mua trên app store của Odoo thì có thể cài trực tiếp từ trong Odoo như sau:

1. Kích hoạt chế độ phát triển

2. Mở tab khác trên cũng trình duyệt và đăng nhập vào Odoo App Store với tài khoản mà bạn dùng khi mua theme

3. Quay về tab Odoo và đến trình đơn Ứng dụng, bạn sẽ nhìn thấy link đến App Store như mình hoạ đính kèm

4. Tìm đến theme mà bạn đã mua rồi cài đặt bình thường như cài các module ở kho Ứng dụng cục bộ


Nếu bạn không mua trên App Store của Odoo, vui lòng gửi theme bạn đã mua đến địa chỉ email của đội Hỗ trợ Kỹ thuật ở cuối trang web này, mình sẽ cài giúp bạn.

Cần hỗ trợ cài đặt theme

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Bùi Chí Thành
Best Answer

support@ma.tvtmarine.com
Tôi đã gửi email, xin cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.