Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cài đặt để hiển thị lượng tồn kho trên website và chặn mua nhiều hơn lượng hiện có trong kho

Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Hoàng

Hi admin, tôi muốn hiển thị lượng tồn kho của sản phẩm đang bán trên website và chặn không cho phép đặt mua hàng với số lượng nhiều hơn lượng hiện có trong kho thì phải cài đặt như thế nào trên hệ thống? Admin giải đáp giúp tôi với.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yến
Best Answer

Chào bạn, với yêu cầu của bạn thì hiện hệ thống đang hỗ trợ thiết lập tính năng này trên form thông tin của từng sản phẩm. 

 • Ví dụ: Muốn hiển thị lượng tồn kho và chặn mua nhiều hơn lượng tồn kho của sản phẩm Bàn làm việc kết hợp đang được bán trên website ta cần thực hiện như sau:

  • Vào Form thông tin sản phẩm> Thương mại điện tử> Khả dụng cho phép thiết lập với các tùy chọn sau:

   • Bán bất kể tồn kho: không hiển thị lượng tồn kho của sản phẩm trên website và cho phép khách đặt mua với số lượng bất kỳ

   • Hiển thị tồn kho trên trang web và tạm ngừng bán hàng nếu không đủ kho: hiển thị lượng tồn kho khả dụng (Tồn kho dự báo) của sản phẩm trên website và chặn khách đặt mua với số lượng lớn hơn lượng tồn kho khả dụng này.

   • Hiển thị tồn kho dưới ngưỡng và tạm ngừng bán hàng nếu không đủ kho: hiển thị lượng tồn kho khả dụng (Tồn kho dự báo) của sản phẩm trên website khi lượng tồn kho này xuống đến 1 ngưỡng nhất định và chặn khách mua với số lượng lớn hơn lượng tồn kho khả dụng này.

   • Hiển thị thông báo dành riêng cho sản phẩm: Thiết lập thông báo riêng khi khách hàng chọn sản phẩm

 • Tại đây ta sẽ lựa chọn “Hiển thị tồn kho trên trang web và tạm ngừng bán nếu không đủ kho” để khi khách hàng truy cập website để mua sản phẩm sẽ có hiển thị lượng tồn kho khả dụng (Tồn kho dự báo), đồng thời sẽ chặn và đưa ra cảnh báo nếu khách hàng đặt với số lượng nhiều hơn số lượng tồn kho khả dụng này. Sau đó chọn “Lưu” để lưu lại thiết lập này.Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.