Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Cách xây dựng các tài liệu qui trình nội bộ như thế nào?

Ảnh đại diện
Công ty TNHH iMind

VD: Mình muốn xây dựng qui trình chăm sóc khách hàng hàng, hay qui trình bán hàng, qui trình tuyển dụng,… A/C có thể đề xuất cho mình hướng xây dựng và quản lý như thế nào để hiệu quả, để khi có bất kỳ nhân viên nào thực hiện trong qui trình đó có nghĩ việc thì người khác vào thay thế vẫn biết cách làm việc

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Như vậy là bác cần module quản lý tài liệu dạng user/staff manuals hoặc staff training document để làm hướng dẫn nội bộ chứ không phải là xây dựng quy trình.
Bác thử nghiên cứu module Document Page (tên kỹ thuật là document_page), module này cho phép tạo các tài liệu nội bộ để chia sẻ trong doanh nghiệp bằng cách truy cập qua menu Tri thức (Knowledge).

Chú ý: module này không nằm trong bộ core của Odoo mà được phát triển & bảo trì bởi cộng đồng nên bác sẽ chỉ tìm thấy nó qua menu Thiết lập > Mô đun > Ứng dụng. Bác nhớ bỏ bộ lọc Featured đi và search với từ khóa document_page.

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Trình của bạn ngày càng cao nhỉ ^_^

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Bác quá khen :D

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.