Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách tự động tạo lệnh sản xuất từ đơn hàng ntn?

Em có tạo một báo giá trong module Bán hàng (Báo giá SO019), sau đó em nhấn nút Xác nhận bán để chuyển nó thành Đơn hàng. Bây giờ em muốn hệ thống có thể tự động tạo ra các Lệnh sản xuất tương ứng với Đơn hàng thì làm như thế nào ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
5 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Run Scheduler chỉ có tác dụng với hình thức cung ứng kiểu MTS (Make to Stock). Trường hợp của bạn là MTO thi không cần.
Tuy nhiên bạn cứ thử xem sao. Cách chạy Run Scheduler thì bạn vào menu Kho hàng > Scheduler >
Chạy Trình lập lịch biểu
. Trong trường hợp bạn muốn nó chạy tự động để khỏi phải vào menu này để bấm thì có thể kích hoạt cái Scheduled Action có tên là Run mrp scheduler. Xem minh họa đính kèm.

Nếu vẫn không được, bạn có thể liên lạc với các bác bên ERPOnline nhờ hỗ trợ. Hoặc nếu bạn không phiền thì bạn có thể PM cho mình đăng nhập vào hệ thống của bạn để mình xem giúp cho.

Cách tự động tạo lệnh sản xuất

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
nguyễn mạnh phú
Best Answer

um.để mình thử, tks bạn nhiều nha :D

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
nguyễn mạnh phú
Best Answer

m chắc chắn đã tạo BOM rồi mà
https://www.erponline.vn/vi/support/documentation/36-mrp_manual/131-quy-tr%C3%ACnh-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t-kh%C3%A9p-k%C3%ADn
m đọc ở đây thì thấy họ bảo phải Run Schedulers, nhưng m ko biết cách run thế nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
nguyễn mạnh phú
Best Answer

t cũng đã làm theo cách của bạn nhưng vào lệnh sản xuất vẫn ko thấy có đơn hàng đó ??

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Bạn có chắc chắn đã tạo BoM cho sản phẩm đó rồi chứ?

-1
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Bạn cần có các điều kiện sau để Odoo có thể tự tạo lệnh sản xuất:

  1. Sản phẩm phải được cấu hình chỗ chuỗi cung ứng là Sản xuất và Cung ứng theo đơn hàng
  2. Sản phẩm phải có một Định mức nguyên liệu gắn với nó

Cách tự động tạo lệnh sản xuất

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.