Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Cách tính lương NV Bán hàng theo doanh số?

Cách tính lương NV Bán hàng theo doanh số?

Em có nghiên cứu diễn đàn thì thấy openerp bản 6.0 ,7.0 có modun là sale_commision có thể hỗ trợ tính lương theo doanh số cho nhân viên, vậy còn với bản odoo 8.0 trở lên thì phải làm sao ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Cách làm tiêu chuẩn nhất và linh hoạt nhất là dùng Gamification. Cần cài thêm các phân hệ sau:

  1. HR Gamification (hr_gamification). Phân hệ này sẽ tự động cài phân hệ Gamification và bổ sung thêm tính năng Gamification cho Nhân viên (employees)
  2. CRM Gamification (gamification_sale_crm): Phân hệ này không bổ sung thêm tính năng gì mà chỉ tạo thêm các Mục tiêu (Goals) và Thử thách (Challenges) liên quan đến bán hàng (số lượng tiềm năng thu được, số đơn hàng xác nhận được, v.v.) để người sử dụng có thể căn cứ vào đó làm mẫu

Cài xong thì làm tiếp các việc sau:
  1. Ở Hồ sơ nhân viên, gắn một nhân viên với một user
  2. Thiết lập thêm các Goals, Challenges cho các user.
  3. quay sang phần lương (nhớ cài hr_payroll và hr_payroll_account) và thêm vào cấu trúc lương (mà bạn dùng) một hay nhiều quy tắc liên quan đến gamification. Ví dụ, quy tắc khi nhân viên đạt một Mục tiêu (vd: Doanh số trên 100 triệu), quy tắc thưởng khi nhân viên đạt được một huy chương (vd: Nhân viên bán hàng xuất sắc). Cần lưu ý là trong hồ sơ nhân viên có một trường goal_ids nhưng không hiển thị trên form. Có thể cho nó hiển thị ra form để thuận tiện hơn
Các bác làm thử cách này, vướng đâu thì vào topic này hỏi tiếp. Như thế nó mới tự động và cũng không phải cài thêm module ngoài (chất lượng các module này chưa chắc đã ổn vì nhiều tác giả chỉ làm lấy được ngay trước mắt mà không tính đến dài hạn)
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
-1
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.