Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách thêm số tiền thanh toán( khách đã thanh toán trước hoặc thanh toán hoàn toàn) lên bản in của hóa đơn bán hàng

Ảnh đại diện
Tuấn Anh Phạm

Chào mọi người, mình đang dùng bản odoo 9.0, cho hỏi có thể thêm thanh toán của khách hang vào bản in hóa đơn không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Tuấn Anh Phạm
Best Answer

Trong trường hợp mình vẫn muốn thêm vào như 1 phần để đối chứng với khách hàng mua lẻ thì mình làm cách nào để thêm được? cám ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Hoá đơn sẽ không chứa các thông tin thanh toán - đó là chuẩn mực rồi. Dĩ nhiên nếu bạn muốn đưa nó vào thì có thể sửa lại giao diện (view) có tên account.report_invoice_document.
Vẫn phải lưu ý lại bạn: việc này sẽ gây ra hoá đơn bị tam sao thất bản. Lần thứ nhất in ra thì số liệu một kiểu (chưa thanh toán), lần 2 in ra có thể số liệu một kiểu khác (đã thanh toán 1 phần), lần 3 in ra lại khác nữa (thanh toán thêm phần nữa. Rõ ràng cùng một hoá đơn, cùng một số, lại có số liệu khác nhau. Dễ gây tranh chấp và hiểu lầm. Nên tránh trường hợp đưa các thông tin biến động vào hoá đơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Tuấn Anh Phạm
Best Answer

ý mình ở đây là khi mình in hóa đơn ra không thấy xuất hiện thông tin về thanh toán như trên form hóa đơn mà chỉ có tổng tiền, mình muốn bản in cũng thể hiện các dữ liệu về thanh toán

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Nếu khoản thanh toán đó đã được xác nhận, bạn chỉ cần vào hoá đơn chưa thanh toán ứng với khách hàng đó sẽ thấy một thông báo về khoản thanh toán đó. Cuộn trang xuống phần tổng tiền sẽ thấy có tính năng cho phép gắn khoản thanh toán đó với hoá đơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.