Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách tạo/thiết lập và bán sản phẩm Digital Products

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Hi team ERP Online,

Thảo có thấy trong Thiết Lập của modun Sale có mục Digital Products - thì Thảo muốn hỏi là cách tạo/thiết lập sản phẩm này như thế nào?

Và khách hàng họ sẽ nhìn thấy/mua sản phẩm này như thế nào ạ?

Nó có được tính là sản phẩm không và mình quản lý nó theo kiểu sản phẩm nào? Vì Thảo nghĩ nó chỉ là dịch vụ, không giống như sản phẩm thường có Tiêu Dùng và Lưu Kho đc.

Mong sớm nhận được hồi đáp từ team ERP Online hoặc bạn nào đã có kinh nghiệm về mục này ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Hồ Phương Thảo viết:
Thảo có thấy trong Thiết Lập của modun Sale có mục Digital Products - thì Thảo muốn hỏi là cách tạo/thiết lập sản phẩm này như thế nào?

Thứ này dùng để đính kèm file vào sản phẩm. Sản phẩm có thể là hàng hoá, dịch vụ. Ví dụ:

  • nếu Thảo bán Board Game là hàng hoá thì có thể dùng tính năng này để đính kèm tài liệu hướng dẫn hay bất kỳ thứ gì có thể đính kèm.
  • nếu Thảo bán thứ gì đó mà là sản phẩm số (vd: Sách điện tử, Phần mềm, media, v.v.) thì Thảo thiết lập sản phẩm là kiểu dịch vụ rồi cũng đính kèm các thứ vào.
Hồ Phương Thảo viết:
Và khách hàng họ sẽ nhìn thấy/mua sản phẩm này như thế nào ạ?

Trông nó sẽ như hình Selection_007.png đính kèm

Hồ Phương Thảo viết:
Nó có được tính là sản phẩm không và mình quản lý nó theo kiểu sản phẩm nào? Vì Thảo nghĩ nó chỉ là dịch vụ, không giống như sản phẩm thường có Tiêu Dùng và Lưu Kho đc.

Nó là thứ gì đó đính kèm vào sản phẩm, không phải sản phẩm. Xem phần ví dụ nói trên và minh hoạ Selection_008.png đính kèm.

Cách tạo/thiết lập và bán sản phẩm Digital Products

Cách tạo/thiết lập và bán sản phẩm Digital Products

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.