Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách tạo task con trong module Project Management

Ảnh đại diện
võ thị yến

Cho e hỏi muốn tạo một task con trong module Project management thì phải làm như thế nào ạ?
e cảm ơn nhiều ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Bạn tạo một task và chọn parent task cho nó thì nó trở thành task con. Vậy thôi!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ