Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Cách tạo tài khoản chi tiết cho tài khoản 152

Chào anh chị,
em đang gặp vấn đề về tạo tài khoản chi tiết cho cụ thể là TK152.Em đã làm theo hướng dẫn trong bài "Hệ thống tài khoản kế toán - cách tạo tài khoản cấp 2"-https://www.erponline.vn/vi/support/documentation/18-ketoan-taichinh/68-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-t%E1%BA%A1o-t%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-c%E1%BA%A5p-2
Nhưng em làm tạo mới thì nó làm tạo mới tài khoản cấp 1 chứ không phải là TK chi tiết của tài khoản đó
Mong mọi người giúp em với ạ
em cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Best Answer

@Hằng,

Bạn phải chọn tk cha cho nó thì nó mới thành tk cấp 2.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.