Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách tạo Partner Grade

Ảnh đại diện
quan

Chào ad, cho e hỏi cách tạo Partner Grade như thế nào ạ. Trong bài hướng dẫn có ghi là vào Sales - Configuration - Leads & Opportunities - Partner Grade. Nhưng em không thấy phần Leads & Opportunities đâu cả. Em đã cài module crm_partner_assign nhưng vẫn không thấy đâu hết.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Bài trả lời tốt nhất

Phải có chứ? Thử nhấn Ctrl+F5 hoặc Command+R (với máy MAC) sau khi cài crm_partner_assign xem sao.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ