Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách tạo Partner Grade

Ảnh đại diện
quan

Chào ad, cho e hỏi cách tạo Partner Grade như thế nào ạ. Trong bài hướng dẫn có ghi là vào Sales - Configuration - Leads & Opportunities - Partner Grade. Nhưng em không thấy phần Leads & Opportunities đâu cả. Em đã cài module crm_partner_assign nhưng vẫn không thấy đâu hết.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Phải có chứ? Thử nhấn Ctrl+F5 hoặc Command+R (với máy MAC) sau khi cài crm_partner_assign xem sao.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.