Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách sử dụng phân hệ kế toán với nguồn thu không hóa đơn

Ảnh đại diện
Lê Trần Hoàng

Câu hỏi hơi thuần về vấn đề kế toán trong erponline
Tình hình là bên mình thường làm các dự án cho khách hàng nhưng ít xuất hóa đơn,
Trước bên mình dùng kế toán thủ công thì làm 2 sổ, 1 sổ xác nhận là doanh thu, còn 1 sổ xác nhận là nạp tiền từ thành viên ban giám đốc, hoặc vay,… đủ kiểu để bù các chi phí.
Nhưng với erponline thì đơn giản chỉ là 1 sổ. Vậy làm sao mình báo cáo quản trị vẫn đúng và báo cáo thuế cũng vẫn đúng ( he he)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear bạn Hoàng,

Về vấn đề không xuất hóa đơn thì bác David Tran đã trình bày. Mình chỉ bổ sung vấn đề mà bạn đã nêu đó là "Với ERPOnline đơn giản chỉ là một sổ". Điều này là hoàn toàn sai. Trong trường hợp này, với ERPOnline bạn vẫn có 2 sổ. Một sổ kế toán tài chính (kế toán thuế) và 1 sổ kế toán quản trị. Đối với một nghiệp vụ kinh tế phát sinh (NVKTPS) trong Odoo ERPOnline, bạn sẽ cần ít nhất là một bút toán. Một bút toán bạn sẽ cần liên kết tới một sổ nhật ký (kế toán tài chính). Một sổ nhật ký (kế toán tài chính) bạn có thể liên kết với một sổ nhật ký quản trị.

Ví dụ bên kế toán tài chính bạn có sổ nhật ký có tên Sổ nhật ký bán hàng, bên kế toán quản trị bạn cũng có một số nhật ký có tên Sổ nhật ký bán hàng (Sổ nhật ký doanh thu). Bạn sẽ cấu hình để liên kết Sổ nhật ký bán hàng với Sổ nhật ký doanh thu. Khi có một NVKTPS trên Sổ nhật ký bán hàng, nếu bạn chọn một tài khoản quản trị tương ứng với tài khoản kế toán tài chính. Hệ thống cũng đồng thời ghi nhận NVKTPS đó trên cả hệ thống kế toán quản trị thông qua Sổ nhật ký doanh thu. Lúc này, cũng với một thao tác trên một Bút toán với cùng một số tiền, bạn có thể ghi nhận cả vào hệ thống kế toán tài chính (kế toán thuế) lẫn hệ thống kế toán quản trị. Từ đó bạn hoàn toàn có thể có được báo cáo quản trị và báo cáo thuế với giá trị chính xác và giống hệt nhau.

Trận trọng!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Không xuất hóa đơn có nghĩa là không ghi nhận doanh thu. Như vậy, trong phần mềm bạn có thể làm như sau:
1. Cách một:
- Không tạo hóa đơn (vì nó sẽ ghi nhận doanh thu vào ht kế toán tài chính)
- Ghi nhận doanh thu vào hệ thống kế toán quản trị phục vụ công tác quản trị.

2. Cách hai:
Tạo hóa đơn như bình thường nhưng định khoản ra các tài khoản ngoài bảng.

3. Cách ba: vẫn ghi nhận như bình thường, và đánh dấu nó để không ghi nhận nó vào báo cáo khi in ra (xem trên phần mềm thì vẫn thấy. Cách này cần tùy biến tính năng một chút xíu.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.