Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách nhập chi phí vận chuyển khi mua hàng

Ảnh đại diện
CÔNG TY TNHH JVENDOR

Khi mua hàng mình muốn hạch toán các loại chi phí vận chuyển thì sẽ hạch toán như thế nào? Mình đã cài module chi phí hàng về kho rồi nhưng không biết cách thao tác. Vui lòng giúp đỡ. Tks.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Bạn tham khảo trao đổi ở đây: https://www.erponline.vn/vi/discussions/1520-h%E1%BA%A1ch-to%C3%A1n-landed-cost

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ