Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách nhập chi phí vận chuyển khi mua hàng

Ảnh đại diện
CÔNG TY TNHH JVENDOR

Khi mua hàng mình muốn hạch toán các loại chi phí vận chuyển thì sẽ hạch toán như thế nào? Mình đã cài module chi phí hàng về kho rồi nhưng không biết cách thao tác. Vui lòng giúp đỡ. Tks.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn tham khảo trao đổi ở đây: https://www.erponline.vn/vi/discussions/1520-h%E1%BA%A1ch-to%C3%A1n-landed-cost

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.