Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách khắc phục lỗi phân quyền trong chấm công

Chào các chuyên gia,

Cho mình hỏi là lỗi như hình thì xử lý làm sao ạ?
(Lưu ý là user của cty A thì không có lỗi này, mà user của cty B lại xảy ra lỗi này. 2 users này đều được phân vào nhóm HR EMPLOYEE)

Cảm ơn chuyên gia.

Cách khắc phục lỗi phân quyền trong chấm công

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Đây không phải lỗi. Cái này là Cảnh báo khi người dùng vi phạm quy tắc phân quyền được thiết lập trong phần mềm.

Trong ngữ cảnh chấm công của bạn thì việc chấm công gắn liền với một số đối tượng, trong đó có đối tượng sản phẩm. Nên, nếu sản phẩm đó được thiết lập thuộc về công ty A thì người ở cty khác công ty A sẽ không thể thao tác.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.