Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách import và export sản phẩm

Có thể hướng dẫn mình export file template để import sản phẩm ko?
Mình nghiên cứu từ hôm qua tới giờ mà không ra. Khi export quá nhiều field, chẳng biết chọn cái nào. Chọn rồi thì khi import cứ thiếu lung tung.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
6 Trả lời
0
Best Answer

Trên sản phẩm, tùy vào các module được cài thì có thể sẽ có rất nhiều field khác nhau cho mục đích khác nhau. Ví dụ:

  1. Nhóm sản phẩm: phục vụ cho việc hạch toán tự động (theo thời gian thực)
  2. Đơn vị đo lường: phục vụ việc chuyển đổi qua lại giữa các đơn vị đo lường
  3. Hệ thống địa điểm kho phục vụ cho việc đối ứng khi có dịch chuyển kho phát sinh, góp phần tăng tính linh hoạt cho việc hạch toán tự động khi có phát sinh dịch chuyển kho
  4. Phương pháp giá vốn: Cho phần mềm biết cách hạch toán giá vốn cho sản phẩm này theo phương pháp nào
  5. Giá vốn
  6. Nhóm công cộng: phục vụ việc xuất bản sản phẩm ra website
  7. Kiểu sản phẩm: để cho hệ thống biết cách kiểm soát tồn kho với sản phẩm
  8. Định giá tồn kho: cho phần mềm biết có nên hạch toán tự động đối với sản phẩm này hay không
  9. Thuế mặc định
Đính kèm là một mẫu import sản phẩm (biến thể chứ không phải mẫu sản phẩm - mẫu sản phẩm sẽ được tạo tự động khi import biến thể), bạn có thể nghiên cứu nó.

Trong đó có một số trường tham chiếu đến đối tượng khác, ví dụ: uom_po_id/id (đơn vị đo lường mua hàng), uom_id/id (đơn vị đo lường tiêu chuẩn), categ_id/id (nhóm nội bộ), v.v. chứa các dữ liệu tương ứng đến các đối tượng được tham chiếu. Do đó, bạn cần phải tạo các đối tượng này trước để có ID mà tham chiếu.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Vũ Anh Minh
Best Answer

Mình export ra file, nó sẽ có cái field: product_variant_ids/id
Field đó không biết phải điền thế nào? Vì không có field đó nó ko cho import :(

Cách import và export sản phẩm

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Cho mình hỏi lỗi "Missing required value for the field 'Tên' (name) at row 2" xuất hiện dù dùng file .cvs hay file xsl đều bị là sao nhỉ ?
Trong file csv của bạn chắc bạn không có dữ liệu cho trường Tên
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Mình có xét trường "name" trong file .cvs cho trường (name)

0
Ảnh đại diện
Đông Nguyễn
Best Answer

Cho mình hỏi lỗi "Missing required value for the field 'Tên' (name) at row 2" xuất hiện dù dùng file .cvs hay file xsl đều bị là sao nhỉ ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Vũ Anh Minh
Best Answer

Mình đang xài multi-company và nãy giờ sử dụng cty con thì nó không cho phép dù thử đủ mọi cách.
Mình vừa thử qua tổng cty import thì ok

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer
Vũ Anh Minh viết:
Mình export ra file, nó sẽ có cái field: product_variant_ids/id
Field đó không biết phải điền thế nào? Vì không có field đó nó ko cho import :(
Bác export từ chỗ nào ra? và đang import vào chỗ nào? Nếu ko nhầm thì export sản phẩm sao lại ra đường trường variant?

Anyway, bác bỏ cái trường đó ra, ko import vào xem sao.

À, hay bác gửi một mẩu (5-7 dòng) dữ liệu csv của bác lên đây anh em phân tích giúp bác xem sao.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.