Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách hạn chế tạo mới Giai Đoạn mỗi khi tạo Dự Án mới

Ảnh đại diện
Trần Trọng Tin

Hi admin,
Tín đang tìm hiểu về phân hệ Dự Án thì thấy chưa rõ ở Giai đoạn của dự án.
Mỗi khi tạo mới dự án thì phải tạo mới rất nhiều Giai Đoạn cho Nhiệm vụ. Khi vào mục Giai Đoạn thì thấy có rất nhiều mục trùng nhau do các dự án của mình đều giống nhau phần Giai đoạn.
Vậy cho hỏi có cách nào chọn Giai Đoạn hoặc tạo Template cho mỗi dự án mới không
Xin cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

ERPOnline có module "to_project_stages", bác cài vào để xử lý triệt để tình huống này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.