Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách hạn chế tạo mới Giai Đoạn mỗi khi tạo Dự Án mới

Ảnh đại diện
Trần Trọng Tin

Hi admin,
Tín đang tìm hiểu về phân hệ Dự Án thì thấy chưa rõ ở Giai đoạn của dự án.
Mỗi khi tạo mới dự án thì phải tạo mới rất nhiều Giai Đoạn cho Nhiệm vụ. Khi vào mục Giai Đoạn thì thấy có rất nhiều mục trùng nhau do các dự án của mình đều giống nhau phần Giai đoạn.
Vậy cho hỏi có cách nào chọn Giai Đoạn hoặc tạo Template cho mỗi dự án mới không
Xin cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Bài trả lời tốt nhất

ERPOnline có module "to_project_stages", bác cài vào để xử lý triệt để tình huống này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ