Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách ghi các khoản chi

Chào Anh David !
Với các khoản mục chi :
- Mua vật tư, thiết bị
- Chi phí nhân công thuê ngoài
- Chi phí vận chuyển
- và các khoản chi nhỏ linh tinh
thì ghi vào hệ thống theo cách nào
Mong Anh hướng dẫn dùm
Xin Cảm ơn !

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Anh có thể dùng biên lai hoặc hoá đơn ghi nhận. Tất cả những gì mua vào hoặc bán ra đều có thể ghi nhận thông qua hoá đơn, biên lai. Để quản lý chi tiết, anh có thể tạo sản phẩm ứng với các khoản thu chi. Ví dụ, anh có thể tạo sản phẩm "Thuê văn phòng", để kiểu dịch vụ. Khi phải trả tiền thuê văn phòng, anh tạo hoá đơn tương ứng.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Xin cảm ơn Anh

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.