Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách export và import dữ liệu.help me!

em đã export ra file csv rồi nhưng import không được. huhu

Cách export và import dữ liệu

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Dữ liệu của em bị lỗi rồi.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

em đã cài lại phần mềm,em cũng export ra để sau đó import vào cho nhanh vì dữ liệu nhiều rồi,giwof nhập lại mất thời gian quá.Thế bây giờ có cách nào sửa dữ liệu ko à