Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách cấu hình giai đoạn trong từng dự án

Cho mình hỏi muốn cấu hình giai đoạn cho từng dự án làm thế nào ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Best Answer

Mình vào rồi nhưng cấu hình cho một dự án, các dự án kia cũng thay đổi ạ. Bạn xem lại cho mình với

4 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Nó ảnh hưởng đến cả các dự án trước đó hay chỉ dự án mới tạo sau đó?

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Các dự án trước đó ạ.

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Liệu nó có liên quan gì đến cấu hình cho mỗi dự án không ạ. Mong bạn giúp đỡ.

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Giai đoạn đặc thù theo dự án thì bạn có thể cấu hình trong từng dự án. Bạn phải tạo nó trong từng dự án.
Với một số giai đoạn mang tính chung chung mà dự án nào cũng áp dụng thì bạn nhớ đánh dấu kiểm vào ô 'Mặc định cho các Dự án mới' khi khởi tạo giai đoạn.

0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Bạn vào dự án sẽ thấy có tab Giai đoạn dự án. Đó là chỗ để bạn cấu hình giai đoạn cho dự án đó.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.