Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách bỏ dấu thập phân trong giá tiền cua report

Ảnh đại diện
Tuấn Anh Phạm

cách bỏ phần thập phân trong giá tiền của quoation order report và invoice report

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
6 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Bạn vào Thiết lập > Kỹ thuật > Cấu trúc cơ sở dữ liệu > Độ chính xác thập phân
Tìm đến Product Price và đặt số chữ số thập phân về 0

3 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Vậy còn để thêm dấu (.) để phân cách phần ngàn của các con số ví dụ như 1000 thành 1.000 thì làm cách nào anh nhỉ?

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Vào Thiết lập ngôn ngữ. Nhớ là Odoo 9 thì phải kích hoạt chế độ phát triển mới thấy thiết lập về ngôn ngữ ở Thiết lập > Dịch thuật

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Chào bạn cofee one mình đã vào thiết lập bỏ số thập phân về 0 nhưng khi load sản phẩm lên web ra bên ngoài ra giá thì vẫn hiện 2 số 0 phía sau dấu phẩy.

0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Nếu bạn muốn bỏ toàn bộ số chữ số sau dấu thập phân thì làm theo hướng dẫn của Coffee One.

Còn nếu bỏ dấu phân cách phần thập phân thì vào thiết lập ở phần ngôn ngữ. Trong từng ngôn ngữ sẽ có thiết lập dấu phân cách phần nghìn, dấu phân cách thập phân, cách/vị trí bỏ dấu trong dãy số. Xem minh hoạ đính kèm

bỏ toàn bộ số chữ số sau dấu thập phân

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Chắc bạn đang dùng Odoo 9. Nếu dùng vậy thì cần làm thêm bước sau nữa:
1. Vẫn ở chế độ phát triển
2. Vào Kế toán > Cấu hình > Đa tiền tệ > Tiền tệ
3. Tìm đến VND và đổi độ chính xác thập phân về 1.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Tuấn Anh Phạm
Best Answer

chào anh, em đã bỏ dấu thập phân trên unit price nhưng không hiểu sao trên report vẫn thấy 2 chữ số 0 sau hàng đơn vị của giá sp

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Tuấn Anh Phạm
Best Answer

Chào anh David Tra, ý em ở đây là mặc em mướn cả trên form nhập liệu lẫb trêu breport em muốn bỏ dthaajp phân đi thì phải l;àm thế nào

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Tuấn Anh Phạm
Best Answer

Minh dang noi tren invoice and quoation report qweb không phải chỉnh trên form nhập liệu

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Không nên để bất nhất dữ liệu như vậy. Nó sẽ xảy ra trường hợp thế này: giá trên form là 2,6 nhưng in ra PDF thì lại 3.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.