Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Các vấn đề liên quan đến dự án

Ảnh đại diện
Trí

Chào admin.

1/. Mình tạo dự án A - mình là chủ nhiệm dự án. Mình muốn chuyển cho người khác làm chủ nhiệm thì thao tác thế nào ?

2/. Trong dự án A có 2 nhiệm vụ A1, A2 (2 tasks), vào xem lại nhiệm vụ thì tiêu đề "Không xác định" nghĩa là sao ? (ảnh đính kèm)

3/. Tiến trình công việc %, mình làm thế nào để đánh vào đó % đã thực hiện (ảnh đính kèm)

Thanks.

vấn đề liên quan đến dự án

vấn đề liên quan đến dự án

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer
Trí viết:

Chào admin.

1/. Mình tạo dự án A - mình là chủ nhiệm dự án. Mình muốn chuyển cho người khác làm chủ nhiệm thì thao tác thế nào ?

Chào bạn, ở bản Odoo 9, muốn sử dụng các chức năng liên quan đến cấu hình phần mềm, ngoài việc bạn được phân quyền thiết lập, bạn còn phải làm thao tác kích hoạt chế độ nhà phát triển (hướng dẫn H1)


Sau khi kích hoạt, trong phần dự án, bạn vào Cấu hình/ dự án, vào 1 dự án cụ thể, chọn lại người phụ trách. (H2)

2/. Trong dự án A có 2 nhiệm vụ A1, A2 (2 tasks), vào xem lại nhiệm vụ thì tiêu đề "Không xác định" nghĩa là sao ? (ảnh đính kèm)

Vì bạn không mô tả cụ thể các thao tác nên mình cũng không biết bạn đã tác động đến phần nào để cho kết quả như vậy.


3/. Tiến trình công việc %, mình làm thế nào để đánh vào đó % đã thực hiện (ảnh đính kèm)

Thanks.

Để biết tiến độ của từng nhiệm vụ, những người được phân công khai báo các khối lượng công việc đã thực hiện bằng bảng chấm công, sau khi khai nội dung, thời gian thực hiện (VD tổng thời gian cho nhiệm vụ là 18h, đã thực hiện 9h, bạn xem H3)

vấn đề liên quan đến dự án

vấn đề liên quan đến dự án

vấn đề liên quan đến dự án

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.