Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Các sử dùng phần phân hệ tài sản: Ghi tăng giảm như nào trên phần mềm ODOO

Ảnh đại diện
Hoai

Cho mình hỏi khi thanh lý TS or CCDC như là Tủ lạnh thì mình bắt đâu từ đâu. và ghi giảm TS kiểu gì ???

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer

Chào bạn,
Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Việc ghi tăng/giảm tài sản thế nào?
- Việc này còn tùy vào cách quản lý của doanh nghiệp nếu như:

TH1: Coi tài sản, CCDC như là hàng tồn kho của doanh nghiệp: Bạn sẽ quản lý được cả về số lượng + giá trị của tài sản và có các phát sinh kế toán như sau:
- Xác nhận phiếu nhập kho (Ghi tăng tài sản):
Nợ 211x: 1 tỷ
Có 151: 1 tỷ
-> Kiểm tra định giá tồn kho sẽ thấy số lượng + giá trị tài sản tăng lên
- Xác nhận phiếu xuất kho (Ghi giảm tài sản)
Nợ 214: 1 tỷ
Có 211x: 1 tỷ
–> Kiểm tra định giá tồn kho sẽ thấy số lượng + giá trị tài sản giảm đi.

TH2: Quản lý tăng/giảm dựa vào tài khoản kế toán (211x):
- Xác nhận hóa đơn NCC (Ghi tăng tài sản)
Nợ 211x: 1 Tỷ
Nợ 133
Có 331:

- Định khoản thủ công bút toán giảm tài sản
Nợ 214
Có 211x: 1 tỷ
-> Cách quản lý này phải dựa vào đầu tài khoản kế toán để phân tích.

2. Quản lý tính năng phân bổ tài sản + ghi nhận giá trị còn lại của tài sản sau khi phân bổ:
- Bạn có thể tham khảo tính năng phân bổ khấu hao này trong Kế toán/ Quản lý/ Tài sản (xem hình đính kèm)
- Sau khi xác nhận tính toán phân bổ sẽ phát sinh:
+ Bút toán trích khấu hao:
Nợ 642x
Có 214

- Khi bấm thanh lý, tiêu hủy : Bút toán ghi nhận giá trị còn lại:
Nợ 811:
Có 214
Note: tính năng thanh lý tiêu hủy chỉ có trên ERPOnline, không có sẵn ở Odoo.

- Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm cách cấu hình nhóm Tài sản (Hình đính kèm)


Các sử dùng phần phân hệ tài sản

Các sử dùng phần phân hệ tài sản

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.