Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Bút toán kết chuyển Odoo

Ảnh đại diện
Lê Nhật

Hi Mr David,
Liên quan đến bút toán kết chuyển doanh thu -chi phí
Khi mở thêm tài khoản con trong hệ thống tài khoản kế toán ví dụ : tài khoản 641101 chi phí lương là tk con thuộc nhóm tài khoản 641000 => thì trong bút toán kết chuyển có cần khai báo thêm không ? đính kèm theo hình
Cám ơn nhiều Kevin.

Bút toán kết chuyển Odoo

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Quy tắc đó chạy theo tài khoản nên nếu anh mở thêm tài khoản thì cần phải cập nhật thêm vào quy tắc kết chuyển.

Tip: thay vì mở thêm tài khoản, anh có thể dùng tài khoản quản trị để phân loại các nghiệp vụ mà hạch toán chung 1 tài khoản. Ví dụ, ở quy tắc lương cho nhân viên bán hàng mà hạch toán vào 661, anh có thể gắn kèm tk quản trị: Chi phí bán hàng.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ