Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Bút toán đúp khi đối soát sổ phụ ngân hàng

Ảnh đại diện
Tạ Quang Toàn

Chuyên gia ơi cho mình hỏi, sau khi nhập khách hàng thanh toán xong (thanh toán qua ngân hàng) mình vào sổ phụ ngân hàng để nhập 1 line, tiếp đó đối soát và keep open nhưng chương trình lại tạo thêm một bút toán giống như khách hàng thanh toán là sao

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
Tạ Quang Toàn wrote:

Chuyên gia ơi cho mình hỏi, sau khi nhập khách hàng thanh toán xong (thanh toán qua ngân hàng) mình vào sổ phụ ngân hàng để nhập 1 line, tiếp đó đối soát và keep open nhưng chương trình lại tạo thêm một bút toán giống như khách hàng thanh toán là sao

Bạn tham khảo bài viết về hướng dẫn đối soát để xem các bước thực hiện nhé.


Thân ái!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.