Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Bút kế toán tự động để tính chênh lệch

Ảnh đại diện
Đào Văn Vượng

Khi tôi kiểm kê kho phát hiện chênh lệch, làm thế nào để tự động sinh ra các bút toán chênh lệch thừa hoặc thiếu?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Bùi Thị Xuyền
Best Answer

Chào bạn,

Để tự động sinh ra bút toán kế toán chênh lệch sau khi xác nhận hoạt động kiểm kê kho bạn cần cấu hình tài khoản cho địa điểm kiểm kê bằng cách: Truy cập Kho vận >> Cấu hình >> Địa điểm: Chọn địa điểm Inventory adjustment >> Cài đặt tài khoản 1381 và 3381

ERPOnline đã có bài viết hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ này, bạn tham khảo thêm tại: https://www.erponline.vn/vi/docs/13.0/d/ke-toan-kho-voi-erponline-617
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.