Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Bước đầu lập trình với OpenERP và ERPOnline

Ảnh đại diện
Coffee One

Mình có biết chút ít về lập trình Visual Basic và cũng có chút đam mêm công nghệ. Từ lúc sử dụng ERPOnline, mình cảm thấy rất thích phần mềm OpenERP nói chung và ERPOnline nói riêng nên rất muốn học lập trình.
Các bạn có thể hướng dẫn mình bắt đầu từ đâu để có thể làm chủ được OpenERP & ERPOnline? Liệu có mất nhiều thời gian không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Bài trả lời tốt nhất
Mình có biết chút ít về lập trình Visual Basic và cũng có chút đam mêm công nghệ. Từ lúc sử dụng ERPOnline, mình cảm thấy rất thích phần mềm OpenERP nói chung và ERPOnline nói riêng nên rất muốn học lập trình.
Các bạn có thể hướng dẫn mình bắt đầu từ đâu để có thể làm chủ được OpenERP & ERPOnline? Liệu có mất nhiều thời gian không?
Bạn đang từ VB (lập trình hướng sự kiện) muốn chuyển sang OpenERP & ERPOnline thì trước tiên bạn cần biết về ngôn ngữ Python - là ngôn ngữ lập trình cấp cao, hỗ trợ nhiều mô hình lập trình như: hướng đối tượng, lập trình thủ tục và thực thi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ