Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

[Bug] Tính toán sai giá trị tồn kho vì không bao gồm dịch chuyển nội bộ

Dear All,

Khi sử dụng chức năng Kho , lúc thực hiện dịch chuyển nội bộ từ Kho K18 sang kho Xuyên Á ( h1) , thì giá trị tồn kho của K18 va XA đều không đổi (h2) , ngoài ra báo cáo định giá tồn kho cũng không đúng (h3).

Chỉ hiển thị đúng số liệu tại Kho hang\ Sản phẩm \ Kho hiện tại (h4)

Thanks
Hoa

Tính toán sai giá trị tồn kho

Tính toán sai giá trị tồn kho

Tính toán sai giá trị tồn kho

Tính toán sai giá trị tồn kho

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Mình cũng mới phát hiện ra vụ này. Xem code thì có vẻ thằng Odoo nó chỉ thống kê các dịch chuyển kho từ ngoài vào và từ trong ra, các kiểu internal và transit nó không tính. Mình không chắc lắm :p
Các bác bên ERPOnline có "xử" cái này vào bản mã nguồn mà erponline xài không? Hay các bác làm module để bù đắp thiếu sót này?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.