Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

BoM - Giao sản phẩm này như là một bộ các thành phần (kit) gặp vấn đề

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Em có 1 sản phẩm tạo kiểu BoM - Giao sản phẩm này như là một bộ các thành phần (kit) gồm 2 sản phẩm khác

Tuy nhiên khi giao hàng thì mở bảng giao hàng ra chỉ thấy 1 sản phẩm được giao, sản phẩm còn lại thì ở trạng thái bị hủy.

Em muốn hỏi là vì sao lại như vậy và cách giải quyết như thế nào ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Trước tiên, kích hoạt chế độ phát triển. Rồi tìm đến Dịch chuyển kho (stock move, không phải stock picking) của sản phẩm bị huỷ dịch chuyển đó để xem bị sửa lần cuối bởi ai bằng cách bấm vào con bọ, rồi bấm vào Xem metadata.
Mình nghi là nó bị huỷ bởi ai đó (nếu ko phải là chính bạn)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.