Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

BoM - Giao sản phẩm này như là một bộ các thành phần (kit) gặp vấn đề

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Em có 1 sản phẩm tạo kiểu BoM - Giao sản phẩm này như là một bộ các thành phần (kit) gồm 2 sản phẩm khác

Tuy nhiên khi giao hàng thì mở bảng giao hàng ra chỉ thấy 1 sản phẩm được giao, sản phẩm còn lại thì ở trạng thái bị hủy.

Em muốn hỏi là vì sao lại như vậy và cách giải quyết như thế nào ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Bài trả lời tốt nhất

Trước tiên, kích hoạt chế độ phát triển. Rồi tìm đến Dịch chuyển kho (stock move, không phải stock picking) của sản phẩm bị huỷ dịch chuyển đó để xem bị sửa lần cuối bởi ai bằng cách bấm vào con bọ, rồi bấm vào Xem metadata.
Mình nghi là nó bị huỷ bởi ai đó (nếu ko phải là chính bạn)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ