Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

“Bộ số làm tròn” khi thiết lập Quy tắc tái cung ứng

Ảnh đại diện
Bùi Thanh Tú

Các bạn giải thích giúp mình “Bộ số làm tròn” khi thiết lập Quy tắc tái cung ứng (giá trị tồn kho tối đa, tối thiểu), bội số này có ảnh hưởng như thế nào khi phần mềm tự sinh đơn mua hay dịch chuyển kho.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
3
Ảnh đại diện
Vũ Thị Minh Hằng
Best Answer

Chào bạn, quy tắc tái cung ứng được sử dụng khi mà số lượng hàng trong kho đạt đến một mức độ tối thiểu thì hệ thống sẽ tự động tạo ra một đơn mua để lấp đầy khoảng thiếu hụt để đạt được số lượng tối đa. Bội số làm tròn là số mà bạn cần làm tròn đến một bội số của nó. Ví dụ: Bạn đi mua sữa tươi ở siêu thị chỉ bán theo lốc 4 hộp. Nhu cầu của bạn chỉ muốn mua 5 hộp tuy nhiên vì siêu thị chỉ bán theo lốc nên bạn phải mua 2 lốc tức là 8 hộp. Tuy số lượng này nhiều hơn số lượng dự kiến nhưng lại đáp ứng đủ nhu cầu của bạn. 

Để kích hoạt Quy tắc tái cung ứng bạn cần truy cập vào Kho vận >> Dữ liệu gốc >> Quy tắc tái cung ứng >> Tạo mới


Tại đây bạn nhập tên sản phẩm, số lượng tối đa/tối thiểu và bội số làm tròn. Sau đó ấn Lưu quy tắc và để chạy trình điều độ.


Để có thể hiểu rõ hơn được quy tắc này chúng ta đi vào ví dụ cụ thể với Quy tắc tái cung ứng như trên:


  • TH1: bội số bằng 0: số lượng được mua chính xác đúng theo đơn vị của đơn bán

Với số lượng tồn kho hiện tại bằng 0, số lượng trên đơn bán bằng 10 thì sau khi chạy trình điều độ thì hệ thống sẽ tự động sinh ra một đơn mua với giá trị như sau:

Tương tự với quy tắc trên khi thay đổi số lượng tồn kho lên 3 thì sau khi chạy trình điều độ phần mềm cũng sẽ tự động cập nhật một đơn mua với số lượng 12.

Vậy từ đây ta có rút ra quy tắc chung:  Số lượng mua = Số lượng cần mua để đạt tối đa + Số lượng bán

  • TH2: bội số làm tròn bằng 1: Với số lượng tồn kho bằng 0 thì ta có quy tắc tái cung ứng cho sản phẩm dầu ăn như sau:Với số lượng trên đơn bán là 10,25 lít thì sau khi chạy trình điều độ với bội số làm tròn bằng 1, hệ thống tự động tạo đơn mua có số lượng là 16 lít.


  • TH3: bội số lớn hơn 1.

Ví dụ:  Số lượng trên đơn bán là 30

   Bội số làm tròn là 2. Lượng tồn kho hiện tại là 0 và min =10, max =25

 Áp dụng quy tắc tái cung ứng thì ta có đơn mua sau:

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3
Ảnh đại diện
Đoàn Thùy Dương
Best Answer

Cảm ơn bạn về câu trả lời hữu ích này nhé.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2
Ảnh đại diện
Đào Thị Phương
Best Answer

Cảm ơn bạn. Mình cũng có thắc mắc như vậy.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.