Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Biểu đồ Gantt không hoạt động

Ảnh đại diện
Trần Thanh Bình

Mình tạo một loạt các Task trong Project, nhưng khi xem dưới dạng biểu đồ Gantt thì không thấy gì cả? Cái này là do lỗi phần mềm hay do mình thao tác sai? Ai biết, chỉ giúp mình với.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Chào bạn Thanh Bình,

Bạn bào một tác vụ bất kỳ, tab Thông tin bổ xung, trong nhóm Gantt View, kiểm tra lại 2 trường: Ngày bắt đầuNgày kết thúc. Để một task vụ xuất hiện trên biểu đồ Gantt thì task đó phải có Ngày bắt đầuNgày kết thúc.

Chúc bạn thành công!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Thanh Bình
Best Answer

Woa, ra thế, cảm ơn Leo Tran nha

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.