Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Biểu đồ Gantt không hoạt động

Ảnh đại diện
Trần Thanh Bình

Mình tạo một loạt các Task trong Project, nhưng khi xem dưới dạng biểu đồ Gantt thì không thấy gì cả? Cái này là do lỗi phần mềm hay do mình thao tác sai? Ai biết, chỉ giúp mình với.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Bài trả lời tốt nhất

Chào bạn Thanh Bình,

Bạn bào một tác vụ bất kỳ, tab Thông tin bổ xung, trong nhóm Gantt View, kiểm tra lại 2 trường: Ngày bắt đầuNgày kết thúc. Để một task vụ xuất hiện trên biểu đồ Gantt thì task đó phải có Ngày bắt đầuNgày kết thúc.

Chúc bạn thành công!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Thanh Bình
Bài trả lời tốt nhất

Woa, ra thế, cảm ơn Leo Tran nha

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ