Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Bị Lỗi khi khi xem khách hàng ?

Khi tôi nhấp tôi xem chi tiết khách hàng thì nó bị lỗi như hình không biết tại sao,mong chuyên gia giúp đỡ .Thank

Lỗi khi khi xem khách hàng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0

Hết bị lỗi rùi.Cám ơn nhiều.Bên đây chuyên nghiệp thật !! .Chúc công ty ngày càng phát triển .

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Cái này có thể do bản nâng cấp gần đây bổ sung chức năng xuất báo cáo thuế GTGT đầu ra/đầu vào theo Quy định của BTC.
Bạn nâng cấp module to_vn_legal_financial_reports xem còn bị lỗi nữa không

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.