Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Bị Lỗi Khi cài modul TO SMS Client ?

Tôi cài modul TO SMS Client nhưng bị lỗi như hình,anh chị có thể sữa lỗi được không,cám ơn quí a/c nhiều .

Bị Lỗi Khi cài modul TO SMS Client

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Cài được rùi bạn,cám ơn nhiều !

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Bạn thử lại xem được không. Nếu vẫn chưa được, vui lòng nhắn mình thông tin đăng nhập tài khoản quản trị, mình sẽ xử lý.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ