Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Bị Lỗi Khi cài modul TO SMS Client ?

Tôi cài modul TO SMS Client nhưng bị lỗi như hình,anh chị có thể sữa lỗi được không,cám ơn quí a/c nhiều .

Bị Lỗi Khi cài modul TO SMS Client

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Best Answer

Cài được rùi bạn,cám ơn nhiều !

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn thử lại xem được không. Nếu vẫn chưa được, vui lòng nhắn mình thông tin đăng nhập tài khoản quản trị, mình sẽ xử lý.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.