Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Bị lỗi khi bấm vào Giá Trị Tồn Kho Hiện Tại

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Dạo này mỗi khi bấm vào Kho Hàng > Giá Trị Tồn Kho Hiện Tại thì xuất hiện bảng lỗi này và sau đó thì mọi thứ trắng xóa.

Nhờ ERPOnline hỗ trợ fix lỗi giúp mình với nhé

Bị lỗi khi bấm vào Giá Trị Tồn Kho

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Cái này là do bạn có một stock move mà địa điểm nguồn trùng với địa điểm đích. Đại loại là mang hàng hoá từ Điểm A đến Điểm A.
Nó cũng là lỗi của Odoo vì không tính đến trường hợp này của người sử dụng nhưng bên mình đã fix rồi. Bạn nâng cấp lại module kế toán kho (stock_account) là sẽ hết.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.