Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Bị lỗi 500 Internal Server Error khi truy cập

Ảnh đại diện
Phúc Hưng

Mọi người ai biết giúp em, em đang dùng bản miễn phí, cần gấp lắm, em demo đồ án ạ.
Khi còn truy cập vào được thì bị lỗi như hình (xem hình).
Còn cái này nữa, khi cài đặt TO HR Insurances rồi nhưng vẫn không thấy nó xuất hiện trong Nhân Sự ạ.
Sau đó thì không vào được web luôn, bị lỗi "500 Internal Server Error". (xem hình)

Bị lỗi 500 Internal Server Error khi truy cập

Bị lỗi 500 Internal Server Error khi truy cập

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Mình có kiểm tra thì có vẻ như hệ thống tài khoản kế toán của bạn có lỗi. Bạn có thể mô tả các module mà bạn đã cài bao gồm nhưng module gì?

4 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Mình chỉ cần các module của Human Resource Management. Mình đã cài hết các module của của phân hệ HRM, Kế Toán, Websites, Messaging, Báo cáo.

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Bạn có cài Hoạch đồ kế toán Việt Nam không?

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Không có bạn ơi, chỉ cài có cái module Kế Toán cơ bản thôi á. Bạn có thể chỉ mình xóa hết như mới lúc ban đầu được không? Nó không có dữ liệu gì nhiều hết đó.

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Cảm ơn bạn, mình đa cài lại mới được nhưng phát sinh lỗi khi thêm mới Nhân Viên trong Nhân Sự thì khắc phục sao ạ? Mình hay bị lỗi như vậy và phải cài lại module đó.
Thông báo lỗi:
File "/home/jaivgxxtl8v0pxg0bl8i93n4aynyfszr/addons/mail/mail_thread.py", line 348, in fields_view_get
res = super(mail_thread, self).fields_view_get(cr, uid, view_id=view_id, view_type=view_type, context=context, toolbar=toolbar, submenu=submenu)
File "/opt/odoo/80/openerp/api.py", line 268, in wrapper
return old_api(self, *args, **kwargs)
File "/opt/odoo/80/openerp/models.py", line 1546, in fields_view_get
xarch, xfields = View.postprocess_and_fields(cr, uid, self._name, etree.fromstring(result['arch']), view_id, context=ctx)
File "/opt/odoo/80/openerp/api.py", line 268, in wrapper
return old_api(self, *args, **kwargs)
File "/opt/odoo/80/openerp/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 837, in postprocess_and_fields
self.raise_view_error(cr, user, message, view_id, context)
File "/opt/odoo/80/openerp/api.py", line 268, in wrapper
return old_api(self, *args, **kwargs)
File "/opt/odoo/80/openerp/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 360, in raise_view_error
raise AttributeError(message)
AttributeError: Tr\u01b0\u1eddng `to_insurance_wage` kh\xf4ng t\u1ed3n t\u1ea1i

Ng\u1eef c\u1ea3nh khi l\u1ed7i:
Xem `hr.employee.form`
[view_id: 827, xml_id: hr.view_employee_form, model: hr.employee, parent_id: n/a]

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.