Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Báo lỗi trong phần gửi tin

Ảnh đại diện
Trần Trọng Tin

Hi anh Tuấn,
Hôm nay tự dưng hệ thống báo lỗi khi gửi tin nội bộ, bất kể mình gủi ở mục nào. Anh vui lòng xem file đính kèm.
Điều đặc biệt là có lúc gửi được, có lúc không
Anh xem sớm giúp em nhé vì hôm nay mọi người nhận không đủ thông tin

 Báo lỗi trong phần gửi tin

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Trọng Tin
Best Answer

Hi chị,
Chị xem mail đính kèm nhé

 Báo lỗi trong phần gửi tin

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Trọng Tin
Best Answer

Hi anh Tuấn,
Tín đã sửa được lỗi. Do khi điều chỉnh email Thông Điệp bị sai tên biến
Cám ơn anh nhiều

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Mình kiểm tra thử với một bản Odoo fresh thì không gặp lỗi này. Nên anh Tín vui lòng nhắn thông tin đăng nhập tài khoản admin của hệ thống Odoo của anh để mình kiểm tra xem sao.

Nếu anh có thể mô tả cụ thể hơn anh đã làm gì (chỉnh sửa, tuỳ biến, cài thêm module, v.v.) thì mình sẽ mất ít thời gian để chẩn bệnh hơn là việc "tự dưng nó bị", nghe rất phi lô-gic.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào anh,
Anh vui lòng chụp giúp mình dòng cuối cùng của báo lỗi để mình xem.
Cảm ơn anh!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.