Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Báo lỗi "Odoo Server Error" khi import danh sách các trường tùy biến.

Mình import danh sách các trường tùy biến từ bản odoo cũ (V8) sang bản mới (V10), báo lỗi như sau:
1. Khi bấm nút "Xác nhận" thì báo lỗi "odoo server error"
2. Kiểm tra lại thì thấy có một bản ghi đã được import (Mặc dù mới chỉ bấm nút "Xác nhận" để kiểm tra mà chưa bấm nút "Import"). Theo nguyên tắc thì khi "Xác nhận" thì chỉ kiểm tra tính hợp lệ của file csv chứ nhỉ, sao lại có một bản ghi được import?
Nhờ các bạn kiểm tra hộ.

Odoo Server Error

Odoo Server Error

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Best Answer

Sure luôn với bác là em nói thật 100%:D :D :D .
Có sự khác nhau trong case của em:
1. Là nhập trường tùy biến (không phải dữ liệu công ty).
2. Nhập trong môi trường phát triển (V10 phải kích hoạt môi trường phát triển mới thấy tính năng kỹ thuật).
3. Mới chỉ "Xác nhận" mà chưa "Import".
Em gửi cả file csv bác tự tay kiểm tra nhé.
P/s: Bác kiểm tra hộ, nếu không được thì em lại phải tự tạo thủ công vậy, không import nữa.

Odoo Server Error

Odoo Server Error

Odoo Server Error

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Thanks, bao giờ sửa được thì bác nháy nhé.
Update: Không đơn giản là không import được.
Khi em tạo trường thủ công thì tạo được bình thường, nhưng soi lại thì thấy một trường được tạo ra 2 bản ghi và một trong 2 bản ghi đó là "trường cơ bản", một cái là "trường tùy biến".
Đã là tạo trường ở giao diện UI thì chỉ có thể là tạo ra trường tùy biến chứ nhỉ, sao lại có thể mọc thêm một "trường cơ bản nữa"???
Và vì là trường cơ bản nên mình xóa cũng không xóa được.

Odoo Server Error

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Quả đúng như bác nói. Có khả năng có lỗi ở module base_import. Để bên em kiểm tra sau xem thế nào. Trước mắt bác tạm thời tạo lại trường thủ công vậy.

Vả lại, bác cũng nên tạo thủ công vì em thấy nhiều trường bác import có vẻ không cần thiết như phụ cấp điện thoại, ăn, thì đã có rồi.

Về trường hệ số lương, bác nên tạo một model mới, ví dụ x_hesoluong và có trường x_heso kiểu float để lưu hệ số lương (vd: 2,34, 3.1, v.v.). Sau đó ở hr.contract bác tạo thêm trường x_hesoluong_id có kiểu là kiểu Many2one, quan hệ với model x_hesoluong. Nếu trình cao hơn nữa thì bác tạo một view, action và menu cho model mới này, còn không thì tạo mới record cho model x_hesoluong ở ngay trên form contract cũng được.

Cách tạo model mới này sẽ giúp bác quản lý linh hoạt hơn đối với các trường dữ liệu kiểu thế này.

EDIT:
Bug đã được report sang Odoo để bên đó xem xét: https://github.com/odoo/odoo/issues/13962
Nếu bên đó không sửa thì ERPOnline sẽ tự sửa.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
-1
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bác có chắc là có 1 bản ghi được tạo không? Em đang ngồi import dữ liệu ở Odoo 10 đây, mấy hôm nay import cả vài trăm ngàn bản ghi rồi, không phát hiện thấy bị nhu vậy.

Phần core của Odoo có một bộ quản lý transaction, một là thành công thì sẽ commit để được cả, hai là không thành công thì rollback để xoá tất cả những gì đã đưa vào trong cùng transaction này. Nên về mặt kỹ thuật sẽ không thể có chuyện bác import được một phần.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.