Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Báo lỗi duyệt tạm ứng !

Ảnh đại diện
Lê Nhật

Hi team,
Trong module tạm ứng mình có cấu hình cho sổ tạm ứng tiền mặt , sau tạo phiếu và duyệt tạm ứng nhưng bị báo lỗi không biết do nguyên nhân nào chưa khai báo đúng ? Hổ trợ giúp mình với SOS !!! thanks nhiều ah

Báo lỗi duyệt tạm ứng

Báo lỗi duyệt tạm ứng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer

Dear anh,

Anh kiểm tra lại thông tin tài khoản kế toán đã được gắn trên địa chỉ cá nhân của người lao động chưa ạ?
Anh có thể truy cập theo các bước sau:
1. Trên phiếu đề nghị tạm ứng -> Kích vào Người lao động
2. Trên hồ sơ người lao động -> Kích vào tab thông tin riêng tư -> Tìm đến Địa chỉ cá nhân (Hình H1) -> Mở hồ sơ đối tác (Trên form đối tác có cấu hình tài khoản phải thu, phải trả như H2 - Tài khoản này sẽ được cài tự động khi cấu hình hệ thống tài khoản kế toán cho mỗi công ty.)

3. Nếu không có tài khoản trên hồ sơ đối tác, có thể là do anh chưa thiết lập hệ thống tài khoản cho các chi nhánh.
- Truy cập vào Kế toán -> Thiết lập -> Lựa chọn Chart of Account cho mỗi công ty (H3)
- Sau khi cấu hình xong, quay trở lại form đối tác kiểm tra đã có thông tin tài khoản kế toán chưa.

Báo lỗi duyệt tạm ứng

Báo lỗi duyệt tạm ứng

Báo lỗi duyệt tạm ứng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Lê Nhật
Best Answer

Dear Sally !
Thanks em

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.