Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Báo giá giúp tôi chi phí triển khai cho quy mô nhân sự 118 người

Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Hoàng

Xin chào, admin giải đáp giúp tôi với:

Tôi đang dùng SaaS của các bạn cho phía Hội sở thấy rất tốt, vậy tôi muốn triển khai cho toàn công ty, với 3 chi nhánh trên toàn quốc, nhân sự là 118 người, thì chi phí là bao nhiêu?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.