Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Báo cáo xuất nhập tồn không đúng

Ảnh đại diện
Lê Nhật

Hi Team,
Trong báo cáo xuất nhập tồn kho trong module kế toán / phần báo cáo xuất nhập tồn kho không chính xác so thực tế ?
Không biết làm sao để kiểm tra nguyên nhân ? nhờ bên TVT hướng dẫn giúp với !

Báo cáo xuất nhập tồn không đúng

Báo cáo xuất nhập tồn không đúng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Lê Nhật
Best Answer

Hi Ms Liên,
Nhật gửi file số liệu đính kèm kiểm tra giúp với nhé
Mật khẩu kiểm tra nếu cần Nhật gừi qua email .thanks

http://erp.giant.vn/

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Đào Tuấn Phong
Best Answer

Chào anh Nhật,

Dữ liệu trong báo cáo XNT sẽ lấy tất cả các dịch chuyển sản phẩm với địa điểm liên quan, phát sinh từ hoạt động mua hàng, bán hàng, trả hàng, dịch chuyển kho thủ công… chứ không chỉ có hoạt động mua hàng nên dữ liệu của 2 báo cáo này không thể giống nhau được.
Ví dụ như sản phẩm BF003246 bên anh có phát sinh hoạt động trả hàng bên bán (nhập kho + 1) nên số lượng sẽ khác với báo cáo mua hàng.

Best regards.

Báo cáo xuất nhập tồn không đúng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Hi anh Nhật,

Với các câu hỏi dạng dữ liệu anh vui lòng chỉ rõ giúp cụ thể. Ví duj:

- Hiện sản phẩm A có số lượng nhập là… xuất là…. báo cáo XNT lại có số là…. (Kèm ảnh có đánh dấu từng bước)

- Trường hợp có sự sai lệch về số liệu thậm chí chuyên viên của ERPOnline còn phải được cấp quyền vào hệ thống của khách hàng mới kiểm tra được là lỗi hay do sai sót của người dùng trong phần mềm.

Vậy nên chắc anh phải cung cấp giúp team nhiều thông tin hơn thì mới xử lý được ạnh aj!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Đào Tuấn Phong
Best Answer

Chào anh,

Dữ liệu thực tế vào trong báo cáo khác nhau như thế nào anh nhỉ ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.