Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Báo cáo tài chính không có số liệu?

Cho phép mình lập lại top này vì topic này được hỏi vào trong topic khác nên chưa được trả lời.

Trong công ty con- SUB ĐT, mặc dù đã có phát sinh giao dịch nhưng khi xuất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ra thì không có dữ liệu (dữ liệu toàn 0). Mặc dù đã có dữ liệu trong COA rồi.

Mong chuyên gia hỗ trợ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Tính năng In báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không hỗ trợ môi trường đa công ty.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ