Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Bán hàng App Sale/POS k ghi nhận Tax

Ảnh đại diện
Thu Hà

Dza, chào Ad ạ !
Odoo v13 phần Tax ak, khi em create invoice trong Customer thì ghi nhận bút toán sau:
Nợ 111
Có 511
Có 3331
Ở Bill cũng có ghi nhận tax
==> Nhưng khi em bán ở app Sale và POS thi k ghi nhận Tax (10%)
em đính kèm hình link dưới, anh/Chi xem giúp em setting chỗ này với ak, thanks ak
Thanks ak

Sale/POS k ghi nhận Tax

Sale/POS k ghi nhận Tax

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Em đã cấu hình thuế tương ứng cho sản phẩm chưa? Trên các form sản phẩm có chỗ cấu hình thuế bán ra, em cần phải thiết lập cho từng sản phẩm.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.