Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Áp dụng nhiều kiểu xin nghỉ/vắng mặt

Ảnh đại diện
Thu Lê

Xin cho hỏi tôi muốn áp dụng nhiều loại kiểu xin nghỉ làm khác nhau (có trả lương, không trả lương,....) cho nhân viên trong Công ty thì phải làm thế nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn,

Để có thể thiết lập/tạo mới/chỉnh sửa các kiểu nghỉ của Công ty, bạn cần phải có user được phân quyền Quản trị viên trong module Nghỉ (hr_holiday). Để thiết lập quyền cho user, bạn thực hiện thao tác: Thiết lập -> Người dùng & Công ty -> Người dùng -> chọn user tương ứng -> Time off.Tiếp theo, bạn truy cập vào module Nghỉ -> Cấu hình - > Kiểu nghỉ. Tại đây bạn sẽ nhìn thấy danh sách các Kiểu nghỉ mà Công ty đang áp dụng với những thông tin chi tiết như mã, chế độ cấp phát, thẩm định, thời gian khả dụng và Kiểu nghỉ đó là loại nghỉ có được trả lương hay không. Để tạo mới một Kiểu nghỉ, bạn nhất vào nút Tạo và cấu hình chi tiết Kiểu nghỉ theo như nhu cầu mong muốn của Công ty.


Ví dụ: Bạn muốn tạo một Kiểu nghỉ mới là Nghỉ sinh nhật, nhân viên có được trả lương cho ngày nghỉ này và được xét duyệt nghỉ bởi Trưởng nhóm và Nhân sự phụ trách, bạn có thể xem chi tiết cách thiết lập trong ảnh phía dưới.Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.