Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Ẩn trường inventory valuation đối với user khác ngoài kế toán

Chào chuyên gia,

Chuyên gia cho mình hỏi, mình muốn phân quyền để chỉ kế toán xem được trường inventory valuation còn tất cả các user khác không xem được trường này. Vậy phải làm ntn?

Chân thành cảm ơn ạ!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Odoo 8:
Tuỳ biến lại giao diện (view): view_stock_history_report_tree

Odoo 9 & 10 thì cần tuỳ biến lại 2 views sau:
1. view_stock_quant_tree (giao diện danh sách)
2. view_stock_quant_form (giao diện form)

Ở các view này, giá trị tồn kho được thể hiện bằng trường inventory_value, bạn cần sửa lại khai báo trường này bằng cách thêm thuộc tính groups="account.group_account_user" (nhóm Kế toán viên).Đại loại, sau khi sửa xong thì trông nó sẽ như hình minh hoạ đính kèm.

Ẩn trường inventory valuation

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Sub Vietnam viết:

Cảm ơn anh David tran, e đã làm được tuy nhiên trên form sản phẩm vẫn còn thấy cái cost :( ?
Lại làm tiếp tương tự với cái cost đó đối với mấy cái view của product.template.

Lưu ý: Báo cáo định giá tồn kho theo thiết kế ban đầu của Odoo là dành cho các bạn được phân vào nhóm Manager của Warehouse để có thể vận hành cả chuỗi cung ứng (nhà kho chỉ là 1 phần của hệ thống này). Nếu khoá lại chỉ cho kế toán xem, đối với các bạn làm supply chain management sẽ giống như tướng ra trận nhưng không có vũ khí.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Cảm ơn anh David tran, e đã làm được tuy nhiên trên form sản phẩm vẫn còn thấy cái cost :( ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.