Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Ấn định giá cho các đơn vị khác nhau trên cùng 1 sản phẩm

Ảnh đại diện
Thinh

Hi Liên,

Ví dụ mình có 1 sản phẩm mua về (đơn vị mua về thùng) bán đơn vị nhỏ hơn. Mình muốn set up giá riêng cho từng loại
Mua 1 thùng beers (6 loc x 24 lon). giá lon thì set up trên đơn vị sản phẩm tồn kho rồi, nhưng chưa tìm ra được chổ set up:
- giá bán lon
- giá bán lốc (tính giá riêng không theo hệ số x lon)
- giá bán thùng (tính giá riêng không theo hệ số x lon)

còn về giá vốn thì tùy số lượng bán bao nhiêu thì quy đổi trừ tồn kho x số lượng.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,
Với gói Small biz bên mình, bạn hoàn toàn có thể chủ động upload các module do bạn hoặc bên thứ 3 phát triển bằng cách:
1. Cài module Base import (xem hình)
2. Trong meu app/import module, hiện cửa sổ giúp bạn thực hiện upload và các thao tác khác (xem hình)
Tuy nhiên cũng phải nhắc bạn, trước khi upload 1 module nào đó chưa được sự kiểm duyệt của phía kỹ thuật thì bạn nên backup lại 1 bản dữ liệu để nếu trong quá trình upload xảy ra lỗi bạn có thể khô phục lại như ban đầu. Tất cả các thao tác bạn có thể thực hiện trong Bảng điều khiển trên trang erponline.vn.
Chúc bạn thành công!

Ấn định giá cho các đơn vị khác nhau trên cùng 1 sản phẩm

Ấn định giá cho các đơn vị khác nhau trên cùng 1 sản phẩm

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Thinh
Best Answer

Trường hợp sử dụng Pricelist để điều phối giá bán ra thì mình hiểu có thể dùng gián tiếp qua chính sách bán hàng, nhưng chính sách giá này lại phù hợp với bán sỉ nhiều hơn khi mình quy định khối lượng được giảm giá, nhưng bán lẻ tại POS thì các bạn bán hàng lại nhìn đơn vị bán hàng (Unit of Sales), mình phần set Sale Price cho các đơn vụ Unit khác nhau những mức giá khác nhau.

Ví dụ: trong giao diện giá sản phẩm mình có thể set up sẵn
UoM mình đã có
Tồn kho tính theo Lon,
Mua hàng tính theo Thùng/lốc

Giá bán cũng tương ứng theo UoS, nhưng có thể setup từng mức giá khác nhau từng loại đơn vị bán hàng.
- giá bán 1 lon = 4,500
- giá bán 1 lốc = 25,200
- giá bán 1 thùng = 96,000

Khi bán hàng thì khi scan san phẩm có barcode lên chỉ việc chọn đơn vị tại POS
Việc sử dụng chính sách giá/Pricelist thì mình nghĩ sử dụng khi lên các trương trình/chính sách giá chung về chiết khấu số lượng và bán hàng online thì ổn rồi vấn đế là Unit of Sales tại POS.

Phần tùy chỉnh này có phải sẽ nằm ở module tùy chỉnh không bạn từ gói small biz trở lên, để mình có thể tham khao thêm bên thứ 3 cung cấp, bạn co thể upload lên phần apps POS của bên mình

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Trường hợp này bạn có thể sử dụng bảng giá để xây dựng giá bán. Trong đó mỗi bảng giá có nhiều quy tắc, mỗi quy tắc có thể áp dụng trên 1 sản phẩm hay 1 nhóm sản phẩm.
VD:
Bán lon 10k
Bác lốc 54k: Bảng giá tối thiểu 6 lon sẽ được 1k
Thùng 24 lon: Bảng giá tối thiểu 6 lon sẽ được 2k
Làm như vậy khi bạn tạo bảng giá sẽ hơi vất vả chút nhưng sẽ giải quyết được vấn đề.
Note: Bạn lưu ý các nội dung khác nhau bạn mở thảo luận mới giúp mình để những người khác dễ tìm kiếm nhé. Thanks!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.