Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Ai biết sửa lỗi khi tạo phiếu lương giúp với

Ảnh đại diện
Le Thi Mai Tinh

Em tạo phiếu lương nhưng không biết làm sao mà cứ không lưu được và nó thông báo lỗi

sua-loi-phieu-luong
thanks nhiều!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Cái này phải vào xem và debug mới rõ được. Phán đoán ban đầu là có một hay một số dữ liệu mặc định bị xoá và Odoo không tìm thấy nó. Ví dụ, nhiều bác vào Odoo, xoá cái đơn vị đo lường có tên Unit đi vì nghĩ sẽ không dùng đến. Điều này sẽ gây lỗi ở nhiều chỗ (vd, khi kiểm kho sẽ không kiểm được)

Nếu bạn là khách hàng trả phí, có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của ERPOnline để được trợ giúp.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.