Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Add follower bỏ chọn gửi email

Ảnh đại diện
SGT

Dear Ace
Mình muốn hỏi khi add follower hiển thị view để gõ người cần add vào mình muốn bỏ check phần send email thì chỉnh chỗ nào.
Thanks!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Ảnh trong bài của bạn bị xóa. Bạn vui lòng sử dụng chức năng đính kèm thay vì sử dụng link ngoài.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ